Teisės aktų projektai (sprendimų projektai)

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2017-05-18SP-176Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (mokyklinį m2 klasės autobusą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai Del_sutikimo_perimti_valst._turta_Krasuonos_progimnazijai.docx
 Autobusas Krasuonai priedai.pdf
2017-05-18SP-175Dėl sutikimo tiesti inžinerines komunikacijas Dėl sutikimo nustatyti servitutus.doc
 Papildoma_medziaga.pdf
2017-05-18SP-174Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo. Dėl+2008+11+27+sprendimo+Nr+TS+301+pakeitimo (2).doc
 G-3321 prasymas S.Stundziene.pdf
2017-05-18SP-173Išvada dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos, kitų biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų veiklos efektyvumo ir optimizavimo analizės VD-627 (1).pdf
2017-05-18SP-172Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 "Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo 2017-05-25 spr. Didziausias leistinas pareigybiu skaicius (perziuretas)2.docx
 priedas_UMM.pdf
2017-05-18SP-171Dėl kai kurių Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Projektas_2017 Sprendimu naikinimas (vadovu+priedai)2.docx
 LAT+nutartis.pdf
2017-05-18SP-170Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitai Utenos_rajono_SVP_2016-2018_ataskaita už 2016 metus.docx
 Sprendimas_Strateginio+veiklos+plano+igyvendinimo+ataskaita_ 2017_05.docx
2017-05-18SP-169Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Tarybos sprendimas_Utenos SVP_2017-2019_tikslinimas_2017-05 su priedais.docx
2017-05-18SP-168Dėl pritarimo projektui ,,Utenos Aukštakalnio progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas" Aukstakalnio progimnazijos projektas 2.doc
2017-05-18SP-167Dėl prioritetinės Utenos rajono žvyrkelių ruožų asfaltavimo eilės siūlymo Sprendimas dėl žvyruotu gatviu.doc
 priedai.pdf
12345678910...