Teisės aktų projektai (sprendimų projektai)

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2017-04-20SP-149Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Atlieku tvarkymo metodika.docx
 Visi sprendimo projekto priedai.pdf
2017-04-20SP-148Dėl sutikimo parduoti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ 4-Sprendimas del ESO.docx
 4-Priedas(teisingas).pdf
2017-04-20SP-147Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 "Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 2017-04-27+biudžeto+tiksl.+sprendimas+suderintas -1.docx
 priedai.pdf
2017-04-20SP-146Dėl tarybos sprendimo projekto VD-523.pdf
2017-04-20SP-145Dėl viešų konkursų biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo Dėl sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų nuostatų patvirtinimo 2017.doc
 2008-02-28 TS-46.pdf
2017-04-20SP-143Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-297 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-297.pdf
 Dėl+2014+10+30+sprendimo+Nr+TS+297+pakeitimo.docx
2017-04-20SP-142Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" 2017-2019 m. investicinio plano suderinimo 5. UST del 2017-2019 m. investiciju plano derinimo.doc
 Priedas UST investicinis.pdf
2017-04-20SP-141Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 1. T. Sprendimas UAB UST.doc
 UST_priedai (SP).pdf
2017-04-20SP-140Dėl UAB „Utenos autobusų parkas” 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo 3. UAB Autobusu parkas 2016 m..docx
 Priedas UAP.pdf
2017-04-20SP-139Dėl UAB „Utenos butų ūkis” 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno paskirstymo 4. G. UAB UBU metine finansine atskaitomybe.docx
 Priedas UBU.pdf
12345678910...